KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
W.BIEŃKOWSKI - M.MICHAŁOWSKI


ul. Dworcowa 9/2
70-206 Szczecin
tel./fax 91 488 18 96

Przydatne strony:

Kancelaria nasza świadczy usługi w zakresie:

- prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego;
- obsługi podmiotów gospodarczych;
- prawa spółek;
- postepowania upadłościowego i naprawczego;
- prawa zamówień publicznych;
- prawa konsumenckiego;
- wszelkich spraw rejestrowych;
- prawa budowlanego;
- prawa pracy i ubezpieczen społecznych;
- kompleksowej obsługi pranej wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni;
- prawa administracyjnego;

Świadczenie powyższych usług prawnych realizowane jest poprzez:

- doradztwo prawne i konsultacje
- pisemne odpowiedzi na pytania prawne
- sporządzanie opinii prawnych
- analizę dokumentów
- analizę, opiniowanie i redagowanie umów;
- opracowywanie statutów, regulaminów, aktów prawnych
- prowadzenie korespondencji w imieniu klienta
- sporządzanie pozwów, pism procesowych, umów, pism urzędowych, wniosków, wezwań, odwołań, reklamacji, podań, pism do prokuratury, skarg itp.
- pomoc w tworzeniu, przekształcaniu, działalności bieżącej oraz likwidacji firm, spółek, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń.
- prowadzenie oraz uczestnictwo w negocjacjach, postępowaniach polubownych i mediacjach.
- reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
- windykację wierzytelności.


Copyright © 2012 Kancelaria Radcy Prawnego Michał Michałowski